LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kompetencē ietilpst personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izdošana, Iedzīvotāju reģistra uzturēšana un valsts migrācijas politikas īstenošana, t.sk. repatriācijas un patvēruma politikas izstrādāšana un realizēšana, personu tiesiskā statusa noteikšana, naturalizācija u.c.

2012.gadā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde klientu apkalpošanas procesa uzlabošanas ietvaros veica novecošu rindu regulēšanas iekārtu nomaiņu uz mūsdienīgo un iestādes prasību atbilstošu Q-net rindu regulēšanas sistēmu, kuru piegādāja un uzstādīja PRISTIS.\”

http://www.pmlp.gov.lv

Objekta nodošanas datums: 2008 -

Valsts: Latvija

Sektors: Valdības sektors

Sistēmas: Apmeklētāju uzskaites un rindu regulēšanas sistēmas