Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un gāzes dzēšanas sistēmas

Automātiskā ugunsgrēka trauksmes sistēma ir paredzēta trauksmes signāla saņemšanai pēc iespējas agrākā ugunsgrēka izcelšanās posmā.

Trauksme tiek pārsūtīta uz vadības paneli, izmantojot ugunsdrošu kabeli.

Pristis automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedala:

 • konvenciālās sistēmas
 • adrešu sistēmas

Konvenciālās sistēmās trauksme tiek noteikta pa zonām. Tā kā vienā zonā var atrasties no 14 līdz 20 devējiem, trauksmes vietu parasti nav iespējams noteikt ar precizitāti līdz devējam. Šī iemesla dēļ šīs sistēmas galvenokārt izmanto nelielos objektos.

 

Adrešu sistēmās trauksmes vieta ir nosakāma ar precizitāti līdz devējam un lielākām iespējām ārkārtas situācijās kontrolēt ventilācijas iekārtas, liftus, eskalatorus, sprinklerus, dūmu novadīšanas lūkas utt. Trauksmes gadījumā ir iespēja izveidot laika aizturi, lai objekta atbildīgajam personālam dotu iespēju identificēt trauksmes cēloni un atcelt viltus trauksmi, ja tāda ir izveidojusies. Adrešu sistēmas ir piemērotas augstceltnēm, lielām biroju ēkām, viesnīcām un skolām.

Abas sistēmas izmanto devējus, kas darbojas pēc vienādiem principiem

Galvenie sensoru veidi:

 • optiskie dūmu detektori, kas reaģē uz vizuāliem dūmiem.
 • fiksētas temperatūras sensori, kas reaģē, ja temperatūra pārsniedz 56 ° C vai 90 ° C. Temperatūras sensorus izmanto telpās, kurās nav iespējams izmantot optiskos dūmu detektorus.
 • temperatūras starpības sensori, kas reaģē uz temperatūras paaugstināšanās ātrumu. Tos izmanto telpās, kur ir raksturīgi gan dūmi, gan pastāvīga augsta temperatūra.
 • Īpašos gadījumos tiek izmantoti arī sprādzienbīstamas vides (EX) devēji, gāzes devēji, liesmas devēji, staru devēji un aspirācijas (gaisa analīzes) sistēmas.

Katrā UAS sistēmā ir trauksmes pogas, kas tiek uzstādītas pie ēkas izejām un evakuācijas ceļiem, kā arī trauksmes zvani vai sirēnas, lai brīdinātu jūs par trauksmes stāvokli. Lielākos objektos trauksmes ziņojumu pārraida arī ar balss trauksmes izziņošanas sistēmas palīdzību.

Visas UAS sistēmas jāprojektē saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un normatīviem. Sarežģītākiem objektiem mēs rekomendējam konsultēties un saskaņot risinājumu ar Glābšanas dienestu.

Pristis Gāzes dzēšanas sistēmas

Serveru un citu tehnoloģisko ierīču gadījumā aizdegšanos no īssavienojuma nevar pilnībā izslēgt. Šādā gadījumā dzēšanai izmanto gāzes dzēšanas sistēmas. Gāzes dzēšanas sistēmas priekšrocība ir ātra ugunsgrēka novēršana bez ierastiem līdzekļiem, kā ūdens, putas, pulveris.

Gāzes ugunsdzēšanas sistēmas sastāv no baloniem, gāzes caurulēm ar sprauslām un ugunsgrēka detektoriem ar to vadības paneli.

Galvenie ugunsdzēšanas gāzu veidi:

 

 • inertās gāzes, kuru darbības princips ir skābekļa samazināšana telpā līdz brīdim, kad degšana tiek pārtraukta. Inertās gāzes ir piemērotas lielu telpu dzēšanai, un to priekšrocības ir zemas izmaksas. Inerto gāzu trūkums ir lielais balonu skaits, kas dažos gadījumos prasa atsevišķu telpu. Jāņem vērā arī papildu izmaksas par pārspiediena vārstiem, kas ir paredzēti, lai aizsargātu būvkonstrukcijas no pārspiediena ugunsdzēšanas laikā, jo telpas tiek piepildītas ar gāzi līdz 50% no to tilpuma. Pazīstamākās inertās gāzes ir argons un argonīts, IG-55. Inertās gāzes ir vissaudzīgākās apkārtējai videi.
 • ķīmiskās gāzes, kuru slāpēšanas principa pamatā ir endotermiska (siltumu absorbējoša) reakcija, kuras trīs elementiem (degviela, skābeklis un siltums) tiek noņemts no karstums (samazināta temperatūra). Ķīmiskās gāzes galvenokārt izmanto datoru un elektrisko iekārtu telpās, telekomunikāciju telpās, dārgās iekārtās, mākslas dārgumu un arhīvu telpās, aviācijā, kuģos, viegli uzliesmojošu materiālu glabāšanas telpās utt. Ķīmiskās gāzes ir izdevīgas, jo īpaši, lai dzēstu mazākas telpas. Lielākajai daļai ķīmisko gāzu nav nepieciešami pārspiediena vārsti, jo dzēšanas process prasa tikai 7-9% no telpas tilpuma. Pazīstamākās ķīmiskās ugunsdzēšanas gāzes ir FM-200, HFC-227, bet šobrīd visvairāk izmantotā gāze ir NOVEC-1230, kura arī ir vissaudzīgākā videi.

Ja jums nepieciešama gāzes ugunsdzēšanas sistēma, iesakām konsultēties tikai ar kvalificētu uzņēmumu, jo gāzes ugunsdzēsības sistēmu projektēšanai un kompetenta piedāvājuma sagatavošanai ir vajadzīgas specifiskas projektēšanas zināšanas, kas garantē ugunsdzēšanas sistēmas faktisko darbību un izmaksu ziņā efektīvāko risinājumu.

Pieprasot cenu, ir svarīgi norādīt:

 • precīzi aizsargājamo telpu izmēri (tilpums), kā arī piekaramo griestu un / vai tehniskās grīdas augstums
 • ventilācijas atveru skaits
 • gaisa kondicionēšanas sistēmas klātbūtne

Kā mēs to darām?

Sadarbība ar pasūtītāju

Sadarbībā ar pasūtītāju tiek meklēti vājstrāvu sistēmu izbūves risinājumi, lai nodrošinātu prasību izpildi ar optimālām izmaksām

Sadarbība ar piegādātājiem

sadarbojoties ar mūsu pārstāvētajiem, starptautiskajiem iekārtu piegādātājiem, kā arī balstoties uz viņu pieredzi, mēs jums varam atrast risinājumus vissarežģītākajām ēkām un objektiem

Sadarbība ar projektētājiem

mūsu speciālistu padomi tiek augstu vērtēti lielākajos Baltijas projektēšanas uzņēmumos, un pieredzējušu speciālistu sadarbība mūsu klientiem nodrošina vislabāko rezultātu

Sadarbība ar ģenerāluzņēmējiem

Pristis ir uzticams ģenerāluzņēmēja partneris, uz kuru jūs vienmēr varat paļauties

Process

1

Klientu vajadzību izzināšana vai darba projekta izstrāde

2

Iespējamo alternatīvo risinājumu izstrāde un klientu iepazīstināšana ar tiem

3

Piedāvāto risinājumu saskaņošana ar klientu

4

Piedāvājuma iesniegšana

5

Līguma parakstīšana

6

Darba projekta sagatavošana

7

Darbu izpilde

8

Darbu nodošana un klientu apmācība

9

Sistēmu uzturēšana

Lietot pakalpojumu

Ja jūs interesē vājstrāvu sistēmu izbūve, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvi. Mūsu tehniskie un biznesa konsultanti var sniegt jums padomus un detalizētāk izstāstīt par iespējamiem risinājumiem.

Veiktie risinājumi

Kontakti

Ingus TikānsProjektu pārdošanas vadītājs
Antons CimanovsProjektu pārdošanas vadītājs

Izmaksu pieprasījumsPieprasīt piedāvājumu